Privacy

Privatumo politika

WellStore.online saugo klientų ir vartotojų privatumą. Tuo vadovaujantis sudarėme šios Privatumo politikos principus, kurie reglamentuoja klientų duomenų rinkimą, skelbimą, naudojimą, saugojimą ir perdavimą. Mūsų elektroninė parduotuvė atitinka Europos.

Jeigu naudojatės internetine parduotuve, laikoma, kad su šia privatumo politika sutinkate.

Asmens duomenų rinkimas ir naudojimas

Asmens duomenys yra informacija, kurią WellStore renka vykdydama su klientu sudarytą sutartį arba norėdama su klientu susisiekti.

Lojalaus kliento asmens duomenys gali būti renkami žemiau pateiktais būdais:

  • Kai pateikiate kontaktinę informaciją (vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą, pašto adresą) mūsų svetainėje.
  • Iš internetinėje parduotuvėje registruotos kliento paskyros arba per slapukus (cookies).

Surinktų asmens duomenų naudojimas

Surinkti asmens duomenys įgalina mus informuoti savo klientus apie WellStore produktų naujienas ir kampanijas. Klientas, kuris nenori būti mūsų naujienlaiškių adresatų sąraše ir būti informuotas apie produktus, kurie galėtų jį sudominti, gali bet kada pašalinti save iš duomenų bazės. Klientas gali atsisakyti naujienlaiškių prenumeratos pranešdamas mums el. paštu arba veikdamas pagal instrukcijas, pateiktas naujienlaiškio poraštėje. Jeigu klientas nori atsisakyti SMS žinučių, jis turi susisiekti su mūsų klientų aptarnavimu el. paštu. Surinktus asmens duomenis naudojame ir pristatydami prekes bei vykdydami įsipareigojimus klientui.

Siekdama geriau aptarnauti klientą, WellStore gali atskleisti informaciją apie pavienius vartotojus trečiajai šaliai, teikiančiai paslaugas internetinei parduotuvei WellStore ir pagal sutartį įsipareigojusiai informaciją, kuria dalijamasi, laikyti konfidencialią. Trečioji šalis yra, pavyzdžiui, transporto paslaugas siūlantis partneris.

Jūsų teisės dėl asmens duomenų tvarkymo

Jūs turite teisę būti informuotas apie savo asmens duomenų tvarkymą tiek, kiek numato Asmens duomenų apsaugos įstatymas ir kiti įstatymai. Jūs turite teisę reikalauti nutraukti savo asmens duomenų tvarkymą, taip pat reikalauti savo asmens duomenis ištaisyti, blokuoti, ištrinti ir perduoti. Jeigu manote, kad tvarkant asmens duomenis buvo pažeistos Jūsų teisės, turite teisę kreiptis į Duomenų apsaugos inspekciją arba teismą, jei įstatymai nenustato kitokios ginčų nagrinėjimo tvarkos. Taip pat galite turėti teisę reikalauti žalos atlyginimo Prievolių teisės įstatyme numatytais pagrindais ir tvarka.

Saugumas ir prieiga prie duomenų

Asmens duomenys yra saugomi „EetaSoft“ (ekonominė programinė įranga „Eeva“) serveriuose, esančiuose Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių narių teritorijose. Duomenys gali būti perduodami šalims, kurias Europos Komisija įvertino kaip turinčias tinkamo lygio duomenų apsaugą, ir JAV įmonėms, prisijungusioms prie Privatumo skydo (Privacy Shield) sistemos. Prieigą prie asmens duomenų turi internetinės parduotuvės darbuotojai, kurie gali tvarkyti asmens duomenis, kad išspręstų technines problemas susijusias su internetinės parduotuvės naudojimu, ir teiktų klientų aptarnavimo paslaugas. Internetinė parduotuvė taiko tinkamas fizines, organizacines ir IT saugumo priemones, kad apsaugotų asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, praradimo, pakeitimo ar neteisėtos prieigos ir atskleidimo. Asmens duomenų perdavimas internetinės parduotuvės įgaliotiems tvarkytojams (pvz., transporto ir duomenų talpinimo paslaugų teikėjams) vyksta pagal sutartis tarp internetinės parduotuvės ir įgaliotųjų duomenų tvarkytojų. Duomenų valdytojai privalo užtikrinti tinkamas saugos priemones tvarkant asmens duomenis.

Susipažinimas su asmens duomenimis ir jų taisymas

Su asmens duomenimis galima susipažinti ir juos pataisyti internetinės parduotuvės vartotojo profilyje. Jeigu apsiperkama neturint vartotojo paskyros, su asmens duomenimis galima susipažinti kreipiantis į klientų aptarnavimą.

Sutikimo atšaukimas

Jeigu asmens duomenys tvarkomi gavus kliento sutikimą, klientas turi teisę atsiimti savo sutikimą informuodamas klientų aptarnavimą el. paštu.

Saugojimas

Uždarius internetinės parduotuvės kliento paskyrą, asmens duomenis bus ištrinti, išskyrus tais atvejais, kai tokius duomenis reikia tvarkyti buhalterinės apskaitos ar vartotojų ginčų sprendimo tikslais. Jeigu internetinėje parduotuvėje apsiperkama neturint vartotojo paskyros, pirkimo istorija saugoma trejus metus. Ginčų dėl mokėjimų ir vartotojų ginčų atvejais asmens duomenys saugomi tol, kol bus įvykdytas reikalavimas ar pasibaigs senaties terminas. Buhalterinės apskaitos tvarkymui reikalingi asmens duomenys saugomi septynerius metus.

Ištrynimas

Norėdami ištrinti asmens duomenis susisiekite prašom su mūsų klientų aptarnavimu el. paštu. Į prašymą ištrinti asmens duomenis atsakoma ne vėliau kaip per vieną mėnesį ir patikslinamas duomenų ištrynimo periodas.

Privatumo politikos sąlygos ir pakeitimai

Prisijungę prie WellStore ar užpildydami savo lojalaus kliento paskyros duomenis, Jūs patvirtinate kad perskaitėte ir sutikote su šiomis taisyklėmis ir nuostatomis. Pasiliekame teisę prireikus pakeisti bendrąsias mūsų privatumo politikos sąlygas, pranešdami apie tai visiems savo lojaliems klientams.

Jeigu turite klausimų ar problemų dėl mūsų privatumo politikos ar duomenų tvarkymo, prašom kreiptis į mus el.paštu.

Scroll to Top