Conditions & Rules

Sąlygos

1. Bendrosios nuostatos
1.1. Šios sąlygos (toliau - Sąlygos) numato naudoti internetinę parduotuvę www.wellstore.online (toliau - E-parduotuvė). Taisyklės taikomos, kai Pirkėjas užsako ir perka prekes, siūlomas elektroninėje parduotuvėje, arba kitaip naudoja el. Parduotuvės paslaugas.
1.2. Šis užsakymas tampa Pirkėjo ir Pardavėjo pirkimo sutartimi, kuri yra privalomas teisinis dokumentas tiek rangovams, tiek Klientų pirkimo užsakymui. Sutartis laikoma sudaryta, kai Pirkėjas pateikia užsakymą ar prekių užsakymą E-parduotuvėje.
1.3. Pirkėjas neturi teisės užsisakyti prekių E-parduotuvėje, jei Pirkėjas nėra susipažinęs su Taisyklėmis arba nesutinka su Taisyklėmis. Jei Pirkėjas užsako prekes, laikoma, kad Pirkėjas yra susipažinęs su Taisyklėmis ir visiškai sutinka su jais.
1.4. Pardavėjas neatsako už jokią riziką ar atsakomybę ir yra visiškai atleistas nuo jo, jei Pirkėjas yra iš dalies susipažinęs su visomis sąlygomis arba visai nėra susipažinęs su šiomis sąlygomis, nors jis turėjo tokią galimybę.

2. Asmens duomenų tvarkymas
2.1. Norint naudotis e-parduotuve ir įsigyti joje siūlomų prekių, Pirkėjas privalo užpildyti užsakymo formą. Užsakymo formo turi būti nurodyti šie Kliento asmens duomenys: vardas, pavardė, el. Pašto adresas, adresas, kuriuo prekės bus pristatytos, telefono numeris, kiti svarbūs prekių pristatymo duomenys.
2.2. Pirkėjas yra atsakingas už tai, kad užsakymo formoje pateikti duomenys būtų tikslūs, tikslūs ir išsamūs. Pardavėjas jokiu būdu neatsako už nuostolius, kuriuos patyrė Pirkėjas ar trečiosios šalys dėl to , kad Pirkėjas pateikė neteisingus ar neišsamius duomenis.
2.3. Kliento pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Europos Sąjungos (toliau - ES) duomenų apsaugos įstatymų reikalavimų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą ir apsaugą. Parduodant ir saugant Pirkėjo asmens duomenis, Pardavėjas naudos organizacines ir technines priemones, skirtas užtikrinti asmens duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo, keitimosi, aptikimo ir kitokio neteisėto duomenų tvarkymo.
2.4. Pirkdamas pirkinį, Pirkėjas sutinka, kad jo asmeniniai duomenys bus naudojami prekybai, ir jis sutinka gauti reklamą ir informacinę ataskaitą iš E-parduotuvės.

 

3. Prekių kainos, mokėjimo nurodymas ir terminai
3.1. Prekių kainos el. Parduotuvėje yra nurodytos eurais. Prekės parduodamos Pirkėjui pagal kainas, galiojančias užsakymo e-parduotuvėje mokėjimo metu.
3.2. Pirkėjas moka už prekes išankstinio mokėjimo arba po apmokėjimo. Už duomenų saugumą atsako atitinkama finansų įstaiga, nes grynųjų pinigų operacijos atliekamos jo sistemoje.
3.3. Mokėjimas laikomas įvykdytu, kai visa mokėjimo suma yra gauta ir kredituojama Pardavėjui sąskaitoje. Į pristatymo kainą įeina PVM. Tik gavus prekės kainą ir pristatymo kainą, užsakymas yra įvykdytas ir nustatomas prekių pristatymo laikas.

 

4. Prekių sudarymas ir pristatymas
4.1. Prekės pristatomos tik Pardavėjo nurodytoje teritorijoje. E-parduotuvė priima užsakymą tik tuo atveju, jei pristatytas pristatymo adresas yra nurodytoje vietoje. Prekes tiekia Pardavėjo bendradarbiavimo partneris arba įgaliotasis atstovas.
4.2. Jei prekių pristatymas neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl Pirkėjo aplinkybių (Pirkėjas nurodė neteisingą adresą, Pirkėjas ar gavėjas nėra nurodytu adresu, nurodytu adresu negalima pasiekti ir pan.), Prekės nėra grąžinamos (išskyrus tuos atvejus, kai Pirkėjas papildomai moka už prekes pakartotinis pristatymas), bet už prekes pinigai grąžinami atėmus pristatymo mokestį.
4.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už pristatymo sąlygų pažeidimus, jeigu prekės nėra pristatytos Pirkėjui arba nėra laiku pristatytos dėl Pirkėjo kaltės arba dėl Pirkėjo aplinkybių.
4.4. Jei Pirkėjas pastebi, kad siunta neturi reikiamo kiekio prekių arba tiekiamos prekės neatitinka užsakymo ir nėra nurodytos pristatymo dokumente, Pirkėjas privalo apie tai pranešti Pardavėjui prekių gavimo arba pristatymo metu; priešingu atveju laikoma, kad užsakymas buvo pristatytas ar pristatytas tinkamai, o prekės atitinka užsakymą.
4.5. Tuo atveju, kai prekė grąžinama į parduotuvę, Pirkėjas grąžina Pardavėjui patirtus nuostolius pakuotės ir siųsti prekes į pirkėjo adresu, nurodytu. Panašiai Pirkėjas turi grąžintą prekę grąžinti parduotuvėje. Mokėjimas turi būti atliktas per 3 darbo dienas nuo sąskaitos faktūros išrašymo iš pirkėjo el. Pašto, kurį jis nurodė užsakydamas prekes. Jei vėluojama atlikti mokėjimą, išlaidų surinkimas perduodamas trečiajai šaliai - skolų išieškojimo bendrovei.

 

5. Garantuota prekių kokybė ir galiojimo laikas
5.1. Visų E-parduotuvėje parduodamų produktų savybės yra išvardytos gaminio aprašyme kiekvienam elementui.
5.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad prekes e-parduotuvėje, atsižvelgiant į jų spalvą, formą ir kitus parametrus, neatitinka tikrojo prekių dydžio.
5.3. Prekės, kurių galiojimo laikas yra pasibaigęs, pristatomos taip, kad Pirkėjas galės naudoti šias prekes iki galiojimo pabaigos datos.
5.4. Kiekvienas gaminys ar produktų grupė turi savo garantinį laikotarpį, per kurį Pardavėjas atlieka gaminio remontą ar pakeičia savo išteklius.
5.5 Jei norite pristatyti gaminį remontui ar pakeitimui, jis turi būti kruopščiai supakuotas pagal Pardavėjo nurodymus ir perduotas pardavėjo atstovui - kurjeriui.
5.6. Atsižvelgiant į pirkėjo kaltės atveju,
a) neteisingas kontaktinė informacija (telefonas, pristatymo adresas) arba kitas susijęs su produkto pakeičiamumo informacija.
b) kai pasiuntinys atvyksta, siunčiamos prekės nėra tinkamai paruoštos gabenimui;
c) nebuvo atsakyta kurjeris telefonu;
Kurjerio atšaukimas dėl sugedusio produkto grąžinimo vyksta pirkėjo sąskaita.

6. Teisė atsisakyti sutarties. Pinigų grąžinimas.
6.1. Jeigu Pirkėjas yra vartotojas Vartotojų teisių gynimo įstatymo prasme (fizinis asmuo, pareiškęs norą pirkti, įsigyja arba gali įsigyti ar naudoti prekę ar paslaugą su jo ūkine ar profesine veikla nesusijusiam tikslui), Pirkėjas gali pasinaudoti atsisakymo teise ir vienašališkai atsisakyti sutarties (prekių pirkimo elektroninėje parduotuvėje) per 45 kalendorines dienas (kaip nurodyta kiekvienam daiktui atskirai) nuo atitinkamos prekės užsakymo pateikimo dienos. Pirkėjas negali pasinaudoti teise atsisakyti sutarties, jeigu:
6.1.1. pristatomos prekės, pagamintos pagal vartotojo nurodymus arba yra nepakeičiami daiktai arba dėl savo prigimties negali būti grąžinamos, arba yra greitai gendančios arba greitai sunaudojamos;
6.1.2. pristatomi maisto produktai, gėrimai ar kitos prekės, skirtos tiesioginiam namų ūkio vartojimui;
6.1.3. kitais įstatymų numatytais atvejais.
6.2. Pardavėjas grąžina prekės sumą, kurią Pirkėjas grąžino naudodamasis atsisakymo teise, priėmęs prekes. Pristatymo mokestis Pirkėjui negrąžinamas.
6.3. Pirkėjas atsako už prekės kokybės ir saugumo palaikymą sutarties atsisakymo teisės įgyvendinimo laikotarpiu. Pirkėjas atsako už bet kokį prekių vertės sumažėjimą, jeigu prekė buvo naudota būdu, nesuderinamu su sąžiningumo principu, taip pat ir kitais tikslais nei įsitikinti prekių pobūdžiu ar veikimu. Prekė turi būti nesugadinta, nepraradusi prekinės išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos etiketės, nuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) ir nepanaudota. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje, tokioje pat komplektacijoje, kokia buvo gauta. Jeigu prekė nėra pilnai surinkta, yra sugadinta, netvarkinga ar netinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti prekės, taip pat negrąžinti pinigų, kuriuos Pirkėjas sumokėjo už prekę.
6.4. Prekių pristatymo į parduotuvę išlaidas apmoka Pirkėjas (išskyrus prekes, kurios neatitinka sutarties sąlygų). Jeigu Pirkėjas pageidauja grąžinti prekes jų pristatymo metu, jos turi būti grąžintos jas pristatančiam Pardavėjo atstovui (kurjeriui). Tokiu atveju Pirkėjas neatleidžiamas nuo išlaidų, patirtų supakuojant prekes, pristatant jas nurodytu adresu ir grąžinant į parduotuvę, padengimo.

 

7. Keitimasis informacija
7.1. Pardavėjas siunčia visus pranešimus ir kitaip susisiekia su Pirkėju, naudodamas pirkėjo užsakymo formą nurodytą el. Pašto adresą arba telefono numerį.
7.2. Pirkėjas siunčia visus pranešimus ir klausimus naudodamas elektroninės parduotuvės skiltyje "Kontaktai" nurodytas priemones ir adresus.

 

8. Galutinės taisyklės
8.1. Pirkėjo ir Pardavėjo santykius reglamentuoja šios sąlygos, taip pat ES teisės aktai.
8.2. Netekus nuostolių, pažeidėjas kitam rangovui grąžins tiesioginius nuostolius pagal ES teisės aktai. 8.3. Ginčus derasi šalys. Dėl konflikto galite kreiptis dėl neteisminio susitarimo, apsilankę šioje nuorodoje: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=LT

9. Pardavėjas
WooWorld OÜ
Reg. Nr. 16557288
Türi tn 10c, Tallinn, 11313 Harju maakond

Scroll to Top